Adaugă un citat | Citate la întâmplare | Votează! | Votate recent | Adăugate recent | Comentarii recente | Top general

Cel mai frumos dintre oameni

"Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie". Ps.45:2
Tu ești cel mai frumos dintre oameni.
Să mergem în versetul 7, ca să vedem cine este Cel mai frumos dintre oameni.
" Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea.
De aceea Dumnezeule, Dumnezeul Tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât tovarășii Tăi."
Iată că cel mai frumos dintre oameni e numit Dumnezeu de Psalmist, deci implicit și de Dumnezeu, pentru că Dummnezeu vorbește prin Psalmist.
Neputând fi vorba despre nicio ființă, nici de arhangheli, cu atât mai puțin de îngeri, rămâne o singură Ființă căreia i s-ar fi putut adresa psalmistul cu acest titlu și anume: Fiul Lui Dumnezeu, El Cuvântul, Isus Hristos Mântuitorul, dar să vedem dacă e real lucrul acesta, dacă e după cuvântul Sfintelor Scripturi.
În Evanghelia după Ioan, cuvântul Domnului ne spune:
La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.
Iar Cuvântul Lui Dumnezeu, e Fiul Lui Dumnezeu, El Isus Hristos Mesia.
Ca să distingem lucrurile aceste mai profund și mai sugestiv, să mergem în versetul 13, din Tit cap. 2:
"Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos".
Iată dar că cel mai frumos dintre oameni e tocmai Cel ce a iubit ființa umană mai înainte chiar ca omul să fi fost creat de Dumnezeu, de mâinile Lui proprii, pentru că Cel ce a creat omul e Tatăl din ceruri împreună cu Hristos Domnul, pe atunci, Cuvântul sau Înțelepciunea Lui Dumnezeu.

Deci personalitatea descrisă în Psalmul 45 nu e altcineva decât Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce a urcat cu crucea în spate pe Golgota, care în momentele acelea "nu avea nimic ca să ne atragă privirile, și înfățășarea Lui n-avea nimic ca să ne placă.
Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de le El, și noi nu l-am băgat în seamă."
Isaia 53:2,
Cel mai frumos dintre oameni a fost, este, și va fi Isus Hristos Domnul, și Leul din Iuda care va veni să-și ia înapoi împărăția care a întemeiat-o pe pământ, cu atâta suferință, "că îți întorceai fața de la El."
"Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!
Tu ești cel mai frumos dintre oameni "
Și cine ar fi putut să fie cel mai frumos dintre oameni, afară de Cel ce i-a iubit înainte de a fi fost creați de mâna Lui Dumnezeu, de mâna Celui Prea Înalt și mâna Lui proprie, pentru că El este Dumnezeu, așa cum am arătat mai sus, apostolul Ioan în Evangelia sa îl numește pe Cuvântul Lui Dumnezeu, îl numește Dumnezeu, iar apostolul Pavel în Tit 2 cu 13, îl numește: marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.
Nu numai cel ce a scris psalmul 45, îl recunoaște pe cel mai frumos dintre oameni ca Dumnezeu, ci și iată apostolul Pavel și apostolul Ioan.
Frumusețea și gingășia Celui ce ne-a iubit când ne-a văzut în planul de creație al universului și al pământului, întrece orice închipuire pentru că Dumnezeu a creat mai întâi arta, a creat mai întâi perfecțiunea și simetria tuturor lucrurilor.
Dumnezeu a creat o ființă cu totul și cu totul aparte față de celelalte ființe din univers, de o frumusețe și o înțelepciune care depășește orice închipuire, orice imaginație, încât Dumnezeu prin Exechiel ne spune:
" ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe."
Ezechiel 28:12
Deci, desăvârșit în frumusețe, frumusețe însăși.
Însă pentru că acest "heruvim ocrotitor cu aripile întinse", s-a voit la același rang cu Dumnezeu, mândria i-a acoperit ochii, Dumnezeu l-a aruncat în locuința morților, și heruvimul ocrotitor cu aripile întinse a devenit însuși Satan.
Era desăvârșit în frumusețe, însă Cel Prea Înalt voiește mai mult ascultare și sinceritate, decât frumusețe.
Și astfel, Domnul Isus a rămas singurul ce deține frumusețea, încă frumusețea Dumnezeiască ce nu poate fi explicată în termeni omenești, indiferent câtă pricepere ai avea în arta literară, și ce scriitor de geniu ai fi.
Cel mai frumos dintre oameni, e și autorul celor mai frumoase opere de artă ce întrec însăși arta umană.
Isus nu e doar cel mai frumos dintre oameni ci e și artistul cel mai desăvârșit, pentru că El a creat cele mai desăvârșite opere de artă, și operele Lui nu numai că întrec orice artă și imaginație, ci însăși arta lui e vie și are viața în ea însăși, așa că El nu numai că a creat arta ca mijloc de comunicare, ci a dat viață tuturor operelor de artă, făcându-le ființe autentice și vii, deci Cuvântul a creat opere de artă vii și nu moarte precum oamenii de pe pământ.
Tu ești cel mai frumos dintre oameni.
Și lucrul acesta se vede din lucrările pe care El Însuși le-a făcut pe pământ, doar El e Creatorul tuturor lucrurilor.
Frumusețea a fost o țintă a creației, căci foarte multe creaturi ale lui Dumnezeu sunt de o frumusețe desăvârițită, astfel că nu mai poate nimeni să aduge sau să scoată ceva din lucrările făcute de Creator, avem nevoie de toate simțurile și toate lucrurile pe care ni le-a dat Creatorul, Isus Hristos.
Și dacă lucrurile făcute de Creator au spart toate standardele artei și geniului omenesc, oare cum poate fi El Însuși, Creatorul, Cel ce a dat notă gingășiei vieții pe pământ?

El care a inventat gingășia și frumusețea, cum ar putea fi El, dacă toate lucrările Lui sunt pline de atâta gingășie, simetrie și frumusețe?
Tu ești cel mai frumos dintre oameni,
" cât va fi soarele și cât se arăta luna, din neam în neam.
Va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia.
În zilele Lui va înflori cel neprihănit, și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună".
Ps 72:5-7
Și glasul celui mai frumos dintre oameni răsună:
Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi fața ta, și fă-mă să-ți aud glasul, Căci glasul tău este dulce.
Cântarea cântărilor 2:14

Și iubita (mireasa ), iată ce spune:
" Preaiubitul meu este al meu, și eu sunt a lui. El își paște turma între crini.
Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor.
Întoarce-te iubitule, sai ca o căprioară, sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart."
Cântarea cântărilor 2: 16,17

Domnul Isus, cel mai iubit om dintre oameni, pe drept e numit așa în Ps. 45, deoarece El e iubit de milioane și milioane de oameni de toate națiunile, chiar dacă în Israel numărul celor ce îl iubesc pe Hristos e mult mult mai redus, însă vine vremea când Israelul se va întoarce în masă la Hristos după o catastrofă îngrozitoare pentru întrega țară a lui Israel.
Neamurile, adică celelalte popoare îi aduc cinste și slavă Lui Hristos pentru că El este Viața și Fericirea atâtora din cei ce s-au întors la credința și la trăirea vieții în Hristos Isus, Mirele cel aștepta de atâția, azi pe pământ.

Căci Isus e singura Ființă care și-a trăit viața aici pe pământ fără pată și fără vină, oricât de mică ar fi fost ; Isus a fost singurul sfânt ce a trăit pe pământ prin propria Lui putere.
Ceilalți sfinți au trăit, având parte de iertarea adusă de Dumnezeu, prin sângele Mielului, cred eu ; însă Hristos a trăit sfințenia prin Sine Însuși, biruind puterile întunericului și ale lui Satan.
Cel mai frumos dintre oameni e îmbrăcat în lumină, în glorie și slavă ; lumina ce se emană de pe fața Sa, întrece pe a soarelui în amiaza mare.
Iată descrierea lui David, făcută de unul dintre slujitorii lui Saul:
"Un fiu al lui Isai Betleemitul, care știe să cânte; el este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el."
1 Samuel 16:18
Goliat, războinicul filistean, nu vedea în David, decât un copil bălai și cu fața frumoasă.
Cred că și Domnul Isus, era un copil bălai cu fața deosebit de frumoasă, n-am găsit nicăieri nici-o scriere care să confirme lucrul acesta însă eu așa cred ; cred că avea o frumusețe aparte, cred că era cel mai frumos dintre oameni, El, Fiul Omului ce va să vină pe norii cerului, așa cum ne arată Cuvântul Domnului în Daniel 7 cu 13 și 14:
"M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor, a venit unul ca un Fiu al Omului ; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui.
I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile.
Stăpânirea Lui e o stăpânire veșnică, și nu va trece nicidecum, și împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată.
Daniel 7: 13,14
Când Domnul Isus vorbea, mulțimile îi sorbeau cuvintele din gură căci El nu vorbea ca farieii lor ci vorbea cu putere și vorbele Lui aveau greutate, căci din El ieșea o putere care pe mulți bolnavi îi vindeca, iar din îndrăciți erau scoase duhurile necurate.
Și Domnul le vorbea de împărăția Lui Dumnezeu și zicea: Pocăiți-vă căci Împărăția Lui Dumnezeu este aproape.
Astfel cel mai frumos dintre oameni, vestea cea mai frumoasă împărăție care avea să vină pe pământ și anume împărăția Lui Dumnezeu.
Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu și Mesia, cel mai frmos dintre toate făpturile create de Dumnezeu, deși Hristos n-a fost creat ci născut așa cum ne artă și psalmul 2, versetul 7, după mine e cea mai frumoasă Ființă ce a existat și va exista vreodată în universul acesta, harul și adevărul este turnat pe buzele Lui.
Cel mai frumos dintre oameni care a căutat să învețe omenirea să trăiască în sfințenie, să fie mai curată ca lacrima, a adus pacea și neprihănirea în sufletele oamenilor, adesea vindecându-i de boli grave, ajungând până acolo că a și înviat trei persoane din morți.
Astfel El, doar numai lucruri bune a adus omenirii căutând s-o elibereze de lucrurile și obiceiurile rele, însă oamenii au fost orbi, cum de altfel sunt atâția și în zilele noastre, și nu caută folosul omenirii, ci dezastru și dispariția ei ca și în Sodoma și Gomora.
Puterea pe pământ cât și în univers nu e a omului oricâte arme moderne și ultra moderne ar avea, ci puterea e a Celui care a creat totul în univers, cât și viața de pe pământ.
Decembrie 2015 Cluj

cânt de autor necunoscut/anonim
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Citate similare

Cel mai frumos dintre oameni

"Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie". Ps.45:2
Tu ești cel mai frumos dintre oameni.
Să mergem în versetul 7, ca să vedem cine este Cel mai frumos dintre oameni.
" Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea.
De aceea Dumnezeule, Dumnezeul Tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât tovarășii Tăi."
Iată că cel mai frumos dintre oameni e numit Dumnezeu de Psalmist, deci implicit și de Dumnezeu, pentru că Dummnezeu vorbește prin Psalmist.
Neputând fi vorba despre nicio ființă, nici de arhangheli, cu atât mai puțin de îngeri, rămâne o singură Ființă căreia i s-ar fi putut adresa psalmistul cu acest titlu și anume: Fiul Lui Dumnezeu, El Cuvântul, Isus Hristos Mântuitorul, dar să vedem dacă e real lucrul acesta, dacă e după cuvântul Sfintelor Scripturi.
În Evanghelia după Ioan, cuvântul Domnului ne spune:
La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.
Iar Cuvântul Lui Dumnezeu, e Fiul Lui Dumnezeu, El Isus Hristos Mesia.
Ca să distingem lucrurile aceste mai profund și mai sugestiv, să mergem în versetul 13, din Tit cap. 2:
"Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos".
Iată dar că cel mai frumos dintre oameni e tocmai Cel ce a iubit ființa umană mai înainte chiar ca omul să fi fost creat de Dumnezeu, de mâinile Lui proprii, pentru că Cel ce a creat omul e Tatăl din ceruri împreună cu Hristos Domnul, pe atunci, Cuvântul sau Înțelepciunea Lui Dumnezeu.

Deci personalitatea descrisă în Psalmul 45 nu e altcineva decât Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce a urcat cu crucea în spate pe Golgota, care în momentele acelea "nu avea nimic ca să ne atragă privirile, și înfățășarea Lui n-avea nimic ca să ne placă.
Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de le El, și noi nu l-am băgat în seamă."
Isaia 53:2,
Cel mai frumos dintre oameni a fost, este, și va fi Isus Hristos Domnul, și Leul din Iuda care va veni să-și ia înapoi împărăția care a întemeiat-o pe pământ, cu atâta suferință, "că îți întorceai fața de la El."
"Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!
Tu ești cel mai frumos dintre oameni "
Și cine ar fi putut să fie cel mai frumos dintre oameni, afară de Cel ce i-a iubit înainte de a fi fost creați de mâna Lui Dumnezeu, de mâna Celui Prea Înalt și mâna Lui proprie, pentru că El este Dumnezeu, așa cum am arătat mai sus, apostolul Ioan în Evangelia sa îl numește pe Cuvântul Lui Dumnezeu, îl numește Dumnezeu, iar apostolul Pavel în Tit 2 cu 13, îl numește: marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.
Nu numai cel ce a scris psalmul 45, îl recunoaște pe cel mai frumos dintre oameni ca Dumnezeu, ci și iată apostolul Pavel și apostolul Ioan.
Frumusețea și gingășia Celui ce ne-a iubit când ne-a văzut în planul de creație al universului și al pământului, întrece orice închipuire pentru că Dumnezeu a creat mai întâi arta, a creat mai întâi perfecțiunea și simetria tuturor lucrurilor.
Dumnezeu a creat o ființă cu totul și cu totul aparte față de celelalte ființe din univers, de o frumusețe și o înțelepciune care depășește orice închipuire, orice imaginație, încât Dumnezeu prin Exechiel ne spune:
" ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe."
Ezechiel 28:12
Deci, desăvârșit în frumusețe, frumusețe însăși.
Însă pentru că acest "heruvim ocrotitor cu aripile întinse", s-a voit la același rang cu Dumnezeu, mândria i-a acoperit ochii, Dumnezeu l-a aruncat în locuința morților, și heruvimul ocrotitor cu aripile întinse a devenit însuși Satan.
Era desăvârșit în frumusețe, însă Cel Prea Înalt voiește mai mult ascultare și sinceritate, decât frumusețe.
Și astfel, Domnul Isus a rămas singurul ce deține frumusețea, încă frumusețea Dumnezeiască ce nu poate fi explicată în termeni omenești, indiferent câtă pricepere ai avea în arta literară, și ce scriitor de geniu ai fi.
Cel mai frumos dintre oameni, e și autorul celor mai frumoase opere de artă ce întrec însăși arta umană.
Isus nu e doar cel mai frumos dintre oameni ci e și artistul cel mai desăvârșit, pentru că El a creat cele mai desăvârșite opere de artă, și operele Lui nu numai că întrec orice artă și imaginație, ci însăși arta lui e vie și are viața în ea însăși, așa că El nu numai că a creat arta ca mijloc de comunicare, ci a dat viață tuturor operelor de artă, făcându-le ființe autentice și vii, deci Cuvântul a creat opere de artă vii și nu moarte precum oamenii de pe pământ.
Tu ești cel mai frumos dintre oameni.
Și lucrul acesta se vede din lucrările pe care El Însuși le-a făcut pe pământ, doar El e Creatorul tuturor lucrurilor.
Frumusețea a fost o țintă a creației, căci foarte multe creaturi ale lui Dumnezeu sunt de o frumusețe desăvârițită, astfel că nu mai poate nimeni să aduge sau să scoată ceva din lucrările făcute de Creator, avem nevoie de toate simțurile și toate lucrurile pe care ni le-a dat Creatorul, Isus Hristos.
Și dacă lucrurile făcute de Creator au spart toate standardele artei și geniului omenesc, oare cum poate fi El Însuși, Creatorul, Cel ce a dat notă gingășiei vieții pe pământ?

El care a inventat gingășia și frumusețea, cum ar putea fi El, dacă toate lucrările Lui sunt pline de atâta gingășie, simetrie și frumusețe?
Tu ești cel mai frumos dintre oameni,
" cât va fi soarele și cât se arăta luna, din neam în neam.
Va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia.
În zilele Lui va înflori cel neprihănit, și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună".
Ps 72:5-7
Și glasul celui mai frumos dintre oameni răsună:
Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi fața ta, și fă-mă să-ți aud glasul, Căci glasul tău este dulce.
Cântarea cântărilor 2:14

Și iubita (mireasa ), iată ce spune:
" Preaiubitul meu este al meu, și eu sunt a lui. El își paște turma între crini.
Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor.
Întoarce-te iubitule, sai ca o căprioară, sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart."
Cântarea cântărilor 2: 16,17

Domnul Isus, cel mai iubit om dintre oameni, pe drept e numit așa în Ps. 45, deoarece El e iubit de milioane și milioane de oameni de toate națiunile, chiar dacă în Israel numărul celor ce îl iubesc pe Hristos e mult mult mai redus, însă vine vremea când Israelul se va întoarce în masă la Hristos după o catastrofă îngrozitoare pentru întrega țară a lui Israel.
Neamurile, adică celelalte popoare îi aduc cinste și slavă Lui Hristos pentru că El este Viața și Fericirea atâtora din cei ce s-au întors la credința și la trăirea vieții în Hristos Isus, Mirele cel aștepta de atâția, azi pe pământ.

Căci Isus e singura Ființă care și-a trăit viața aici pe pământ fără pată și fără vină, oricât de mică ar fi fost ; Isus a fost singurul sfânt ce a trăit pe pământ prin propria Lui putere.
Ceilalți sfinți au trăit, având parte de iertarea adusă de Dumnezeu, prin sângele Mielului, cred eu ; însă Hristos a trăit sfințenia prin Sine Însuși, biruind puterile întunericului și ale lui Satan.
Cel mai frumos dintre oameni e îmbrăcat în lumină, în glorie și slavă ; lumina ce se emană de pe fața Sa, întrece pe a soarelui în amiaza mare.
Iată descrierea lui David, făcută de unul dintre slujitorii lui Saul:
"Un fiu al lui Isai Betleemitul, care știe să cânte; el este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el."
1 Samuel 16:18
Goliat, războinicul filistean, nu vedea în David, decât un copil bălai și cu fața frumoasă.
Cred că și Domnul Isus, era un copil bălai cu fața deosebit de frumoasă, n-am găsit nicăieri nici-o scriere care să confirme lucrul acesta însă eu așa cred ; cred că avea o frumusețe aparte, cred că era cel mai frumos dintre oameni, El, Fiul Omului ce va să vină pe norii cerului, așa cum ne arată Cuvântul Domnului în Daniel 7 cu 13 și 14:
"M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor, a venit unul ca un Fiu al Omului ; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui.
I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile.
Stăpânirea Lui e o stăpânire veșnică, și nu va trece nicidecum, și împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată.
Daniel 7: 13,14
Când Domnul Isus vorbea, mulțimile îi sorbeau cuvintele din gură căci El nu vorbea ca farieii lor ci vorbea cu putere și vorbele Lui aveau greutate, căci din El ieșea o putere care pe mulți bolnavi îi vindeca, iar din îndrăciți erau scoase duhurile necurate.
Și Domnul le vorbea de împărăția Lui Dumnezeu și zicea: Pocăiți-vă căci Împărăția Lui Dumnezeu este aproape.
Astfel cel mai frumos dintre oameni, vestea cea mai frumoasă împărăție care avea să vină pe pământ și anume împărăția Lui Dumnezeu.
Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu și Mesia, cel mai frmos dintre toate făpturile create de Dumnezeu, deși Hristos n-a fost creat ci născut așa cum ne artă și psalmul 2, versetul 7, după mine e cea mai frumoasă Ființă ce a existat și va exista vreodată în universul acesta, harul și adevărul este turnat pe buzele Lui.
Cel mai frumos dintre oameni care a căutat să învețe omenirea să trăiască în sfințenie, să fie mai curată ca lacrima, a adus pacea și neprihănirea în sufletele oamenilor, adesea vindecându-i de boli grave, ajungând până acolo că a și înviat trei persoane din morți.
Astfel El, doar numai lucruri bune a adus omenirii căutând s-o elibereze de lucrurile și obiceiurile rele, însă oamenii au fost orbi, cum de altfel sunt atâția și în zilele noastre, și nu caută folosul omenirii, ci dezastru și dispariția ei ca și în Sodoma și Gomora.
Puterea pe pământ cât și în univers nu e a omului oricâte arme moderne și ultra moderne ar avea, ci puterea e a Celui care a creat totul în univers, cât și viața de pe pământ.
Decembrie 2015 Cluj

cântec, versuri de
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Pe Hristos cine îl are

1 Ioan 5:12,13
Cine-l are pe Fiul Lui Dumnezeu
Viața veșnică o are
Doar Isus e prețul său
El e Viața viitoare

Cine n-are pe Hristos
Pe fiul Lui Dumnezeu
N-are cerul glorios
Și-nșelat e de cel rău

Aceste lucruri vi le-am scris
Ca să știți acum voi
Cei ce credeți în Isus
Sunteți sfinți și oameni noi

Viața veșnică-o aveți
Prin Fiul Lui Dumnezeu
În El dacă vă încredeți
Că-ntreg cerul e al Său

Deci să nu vă îndoiți
În Hristos acei ce cred
În Rai toți vor fi primiți
Credința de nu și-o pierd

Doar Hristos e prețul mare
Adus pentru omenire
El e-a omului salvare
De este-n — neprihănire

Domnul Isus e izvorul
De viață și iubire
El este Mântuitorul
Cale înspre fericire

Numai El nelumina
Să vedem tot ce e rău
Ca să fim întodeauna
Iubiți chiar de Dumnezeu

În Hristos și pentru El
Vrem viața s-o trăim
După al neprihănirii fel
Dragostea s-o moștenim

Căci dragostea-i Dumnezeu
De luce-n neprihănire
Noi fim poporul Său
Plini de pace și iubire

Fie Domnul proslăvit
Onorat între popoare
Căci doar El ne-a mânmtuit
Și ne-a dat a Lui salvare

El— Isus Hristos Mesia
Mirele nostru cel Sfânt
Ce ne oferă veșnicia
De-mplinim al Lui Cuvânt

poezie de (15 iulie 2017, Cluj)
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Cel ce vine

Cel ce vine

Un
singur fiu
Dumnezeu a născut
conform
Psalmului 2 versetul 7
și
acest Fiu
despică veșnicia
și-o
înflorește cu Numele Său
Cuvântul
Cel de la-nceput
ce singur
era cu Dumnezeu
și
El Însuși
era Dumnezeu

acest Fiu
Cuvântul
primind denumirea
și prin care
toate lucrurile au fost create
căci Dumnezeu Tatăl cel Sfânt
a spus
să fie o întindere-ntre ape
și ea
despartă apele de sus
de cele de jos
cerul
astfel să apară

Dumnezeu
a poruncit
iar
Cuvântul
a trecut la îndeplinire
căci
în Coloseni 1 cu 16 ni
se spune
prin El au fost făcute toate lucrurile
care sunt
în ceruri și pe pământ

deci
Cuvântul
e singurul Creator
Tatăl
Cel Prea Înalt doar
A întocmit în Sine Însuși
Planul de creație
al Universului
cu toate legile sale date de Tatăl
pe care
prin Cuvântul Său
prin Fiul Său
l-a
dus la îndeplinire
căci El
era Meșterul Lui Dumnezeu
din Proverbe 8 cu 30 și 31

Dumnezeu a zis

se strîngă la un loc apele
care
sunt dedesuptul cerului
și
să se arate uscatul

Dumnezeu a zis
Dar Fiul
El Cuvântul
a creat totul
totului tot
căci
un copil ni s-a nascut
un Fiu ni s-a dat
și
domnia va fi
pe umerii Lui
îl
vor numi
Minunat
-vezi Judecători 13 cu 18-
Sfetnic
Dumnezeu tare
-Vezi Psalmul 45 cu 7 și Tit 2:13-

Cuvântul
e
Lumina popoarelor
El
e
Adevărul și Viața
și
El vine pe nori și
orice ochi îl va vedea
căci El
Fiul Lui Dumnezeu
s-a
jertfit pe Sine Însuși
murind
răstignit
pe Golgota
ascultând astfel
până dincolo de dincolo
de
Cel Prea Înalt
devenid astfel
nu
numai Lumina popoarelelor
ci
Lumina ce îmbracă Universul întreg arătând
Chipul
Celui Prea Înalt
al
Tatălui din ceruri

Isus
a murit
transformând omenirea
pe cei ce se încred în Sine
și
au primit Evanghelia
și nu Legea poruncilor
de
care se agață atâția
căci
Legea
deși e Sfântă și dreaptă
Ea ucide
Legea ucide
căci sub acoperământul Ei
mulți au fost uciși cu pietre

dar
Evenghelia
viață
căci Hristos s-a jertfit
murind El
pentru
păcatele întregii omeniri
ferice
dar de cine
crede
căci Însuși Hristos Mesia
Singurul Creator al Universului
și
Fiul cel Sfânt al Lui Dumnezeu
ne-a spus
Adevărat adevărat spun
că cine
crede în Mine
are viața veșnică
și
nu vine la judecată
ci a trecut din moarte la viață

Eu sunt
Lumina lumii
Pâinea vieții
Calea Adevărul și Viața
Ușa oilor
Păstorul cel Bun
Învierea și Viața
Vița - cea adevărată

ce vrem
mai mult
Hristos
e
totul totului tot
El
e
singura Cale ce duce la Tatăl
altă cale
nu există


ferice de cine înțelege
și
se încrede în El
în
singurul Fiu al Celui Prea Înalt
văzut
de Daniel
pe norii cerului
-Daniel 7:13,14-
Căci
Lui i se vor închina popoarele
așa
cum i se închină și îngerii din ceruri
și cele patru făpturi vii
și
cei douăzeci și patru de bătrîni în Apoc 5 cu 8

El
e
Cuvântul
Mesia
Isus Hristos Domnul
ce va stăpâni
cu
un toiag de fier
pe
întregă planeta
pe tot pământul

nu
va mai veni
să fie scuipat
și pălmuit
biciuit
ci
va veni
ca
un Dumnezeu adevărat
ce-și
supune popoarele
similar
cu
ce a scris Pavel în
-Tit 2 cu 13-

Hristos
va veni
să-și ia domnia
și
se va împlini Cuvântul
din pilda polilor
Luca 19 cu 11
și
Cuvintele atât de scumpe din Psalmul 72
unde
ni se spune
că Fiul Împăratului va domni
și
"că se vor teme de Tine
cât va fi soarele
și
cât se va arăta luna
din neam în neam
va fi
ca o ploaie care cade pe un pământ cosit
ca o ploie repede care udă câmpia
în zilele Lui
va înflori cel neprihănit"
iată
ce cuvinte frumose i s-au închinat
Celui
ce are să vină
transforme și
stăpânească pământul o mie de ani

căutați deci
mai întâi
Împărăția cerurilor
și
prin credința în Hristos Mesia
încredințați- ființele
în
mâna Celui ce a zidit
și cerul și pământul
și stâncile și marea
și mersul și zborul
privirea
și gândul
și chipul fecioarei ce umblă în sfințenie
căci
Cel ce vine
va veni
să-și
ia mireasa
și
El va domni
o mie de ani aici
pe
pământ
împlinind pe deplin cuvintele Celui Prea Înalt
27-12-2022 Mănăștur

poezie de
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Isus vindecă în Israel

Isus iar cu ucenicii înspre mare s-a-ndreptat
Și atâția din Israel acolo s-au adunat
Cuvântu să i-l asculte căci vorbea de Dumnezeu
Cum Tatăl purta de grijă atunci la poporul Său
S-a strâns o mare mulțime și din Siria vecină
Căci Isus Domnul vieții era soare și lumină
Din Ierusalim Idumea și dincolo de Iordan
Au venit atâția oameni poposind în Canaan
asculte de Cuvântul Solului ce-a fost trimis
deschidă iarăși calea pentru om în Paradis

La Isus veniră atâția să le ofere vindecare
scape de atâtea chinuri primescă dar salvare
Și Isus a poruncit ucenicilor să-i țină
La-ndemână o corabie până când El o să vină
Îmbulzit de atât norod Domnul Isus să nu fie
poată vorbi atuncia de veșnica-mpărăție
Căci atâți se-nghesuiau vindecare primească
Doar Isus avea putere tuturor să dăruiască
Vindecare sănătate pentru orice boală grea
Înaintea Lui Isus nimic nu putea să stea

Duhurile necurate pe Isus când îl vedeau
La pământ în Fața Lui cu toate ele cădeau
Cu putere dar strigau Tu ești Fiul Lui Dumnezeu
Însă Domnu atunci degrabă poruncea cu glasul Său
păstreze dar tăcerea să nu-l facă cunoscut
Căci lucrarea Lui Divină iată abia a început

Glorie dar Lui Mesia căci bolnavii a vindecat
Chiar și orbilor vedere — atâtora El le-a dat
Și-a scos duhurile rele din atâția pe pământ
Căci doar El era din ceruri Fiul Tatălui cel Sfânt

Pe leproși i-a curățat pe ologi El i-a făcut
Ca să umble alerge — El fiindu-le doar scut
Orbii și-au primit vederea muții iarăși au vorbit
Căci Isus avea putere pentru cel nenorocit
Chiar și morții au înviat la porunca Lui Isus
Căci Hristosul Sfânt în toate Tatălui era supus
Glorie dar Lui Mesia pentru marea Lui lucrare
Căci în toate omenirii a fost și ne e salvare

poezie de (29 martie 2019, Mănăștur)
Adăugat de anonimSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

N-a fost nimeni și nu este

Ca Isus Hristos Mesia
N-am găsit nicio ființă
Să-mi așeze bucuria
În inimă prin credință

N-am găsit pe nimeni chiar
Ființa să-mi îmbălsămeze
Ca prin dragoste și har
Sus pe stâncă m-așeze

N-a fost nimeni și nu este
Asemenea cu Hristos
suie a vieții creste
Dar trăind așa frumos

Nimenea nu a iubit
Omenirea ca și El
Pân" pe cruce răstignit
Al Lui Dumnezeu Sfânt Miel

Ca Isus Hristos Mesia
Nimenea nu a vorbit
Despre Tatăl— veșnicia
Ce Însuși ne-a dăruit

N-a fost nimeni pe pământ
Pe Tatăl să îl descrie
C-al Lui Dumnezeu Cuvânt
Coborât din veșnicie

El ne-a spus că Tatăl Său
El iubește omenirea
Și vrea omul din ce-i rău
Să-i ofere izbăvirea

De aceea l-a trimis
Pe Fiul Său jos în lume
Ca să-l ducă-n paradis
Pe cel care se supune

Pe cel care prin credință
Vrea să fie-n veci curat
Îi oferă biruință
Căci prin sânge e spălat

Ca Hristos nimenea nu-i
Nici în cer nici pe pământ
El e Fiul Omului
Al Lui Dumnezeu Cuvânt

Ca Isus din Nazaret
Nu există vreo ființă
Să trăiască așa de drept
Viața asta-n biruință

Singurul ce-a biruit
Aici orișice-ncercare
Este Mielul răstignit
Ce ne oferă aici iertare


Numai El s-a ridicat
Mult deasupra tuturora
Și-n lumină s-a-mbrăcat
Arătându-ne-aurora

A trăit ca nimeni altul
Niciun om cum n-a mai fost
Străpungând însuși înaltul
A dat omului un rost

Numai El ne-a învățat
Pe vrășmaș să îl iubim
Din sufletul cel curat
Și așa— să-l biruim

Biruind rău prin bine
Viața nouă s-o trăim
Aplicând-o la oricine
Fii ai Tatălui fim

Isus e Lumina lumii
Însuși El a susținut
Sub privirile mulțimii
Căci pe oameni i-a iubit

Numai el este iubirea
Omului care s-a dat
Să ne aducă mântuirea
Și un suflet nou curat

În lumină ești lumină
Chiar în noapte noi să fim
Ca pe brațe să ne țină
Mitrele ce îl iubim


Despărțiți de jugul lumii
Însă nu de-a Lui Hristos
Pe aripa-nțelepciunii
Vrem viața cu folos

Ascultând azi de Mesia
Ca El vrem ca să umblăm
Să ne ofere veșnicia
Noi viața să i-o dăm

Ca Isus nimenea nu-i
Nici în cer nici pe pământ
Vrem de aceea harul Lui
Chiar și robi în cerul sfânt

poezie de (18 noiembrie 2017, Cluj)
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Iubirea ne-a salvat

nu prin studii și învățătură
se nasc oameni pe pământ
ci se nasc după Scriptură
prin al Vieții Sfânt Cuvânt

nu știința oameni face
nici măcar filozofia
ci Adevăru dacă-ți place
îțiviața — veșnicia

a lumii învățătură
uneori monștri crează
căutând altă alură
ea direcția-și gripează

nu știința e menirea
omului de pe pământ
ci sfințenia — iubirea
voia sacră a Celui Sfânt

Evanghelia e drumul
și astăzi spre fericire
de trăiești aici Cuvântul
și prin har și prin iubire

omul doar este iubire
pentru bine și frumos
și nu pentru răzvlătire
împotriva Lui Hristos

căci Hristos e Creatorul
Meșterul Lui Dumnezeu
e Lumina — directorul
omului spre Tatăl Său

numai El neviață
numai El nelumină
El spre Tatăl ne înalță
trăim fără de vină

în Hristos și pentru El
ferice cine trăiește
căci al vieții sfinte Miel
chiar pe brațe îl primește

doar Hristos astăzi ne cere
fim toți aici curați
nu numai doar la vedere
căci prin El am fost spălați


căutați înțelepciunea
care vine azi de sus
și nu fiți precum e lumea
trăiți voia Lui Isus

nu vedeți cum se-mplinește
Cuvântul Acelui Sfânt
din rău lumea-n rău țâșnește
căci puterea i s-a frânt

puterea de curăție
de-a trăi fără de vină
de Hristos nu vrea să știe
nici nu vrea a Lui lumină

și Hristos este izvorul
de lumină și viață
numai El îți prinde dorul
și spre Tatăl te înalță

voi încredeți-vă-n El
în Isus Hristos Mesia
al iubirii sfinte Miel
ce dăruie veșnicia

căci numai Hristos a supus
Eu sunt Calea și Viața
celui blând celui supus
Eu îi spăl de lacrimi fața

nimeni altul n-a-ndrăznit
despre sine susțină
căci din cer el a venit
și-i viaț㠗 și-i lumină


n-a fost nimeni pe pământ
vorbească ca Hristos
despre Tatăl Lui Cel Sfânt
sau de oamenii de jos

El a fost în trup de om
însă ca oamenii n-a trăit
ci a fost aici erou
căci totul a biruit

întâi a fost Dumnezeu
fără pată fără vină
legat fiind — de Tatăl Său
căci Însuși era Lumină

Dumnezeul Creator
coborât aicea jos
în toate învingător
a fost Domnul meu Hristos

la Caiafa când a fost
El știa atât de bine
ce n-avea și avea rost
vorbească despre Sine

și ce îi înfuria
dacă El mărturisește
Domnul toate le știa
tăria — ce-o stăpânește

și El a primit putere
chiar acolo-n Ghetsimani
căci se avea iată-n vedere
dat să fie la dușmani


nu ostașii l-au ucis
pe Golgota răstignit
ci iubirea l-a împins
tot păcatul să fie plătit

a plătit nelegiuirea
omului de pe pământ
căci Isus era iubirea
și Cuvântul Celui Sfânt

și nu cuiele pe cruce
moartea iată i-au adus
ci iubirea Lui cea dulce
l-a dat morții pe Isus

Cel ce soarele-a creat
și atâtea mii de stele
Universu-n lung și-n lat
și planetele-ntre ele

nu putea doar un cuvânt
de pe cruce rostească
și ostașii în mormânt
la picioare să-i trântească

ce ușor îns-ar fi fost
de pe cruce dispară
părăsind pământul nost"
într-o clipă planetară

însă noi eram pierduți
nu mai era mântuire
pentru oamenii cei mulți
cu nădejde la răpire


asta l-a ținut pe cruce
mântuirea omenirii
voia Tatălui ne aduce
pe cărările iubirii

Domnul nostru a pătit
plata pentru fiecare
și omul e mântuit
e salvat de la pierzare

însă numai prin credință
dacă crede în Hristos
are-n sine biruință
din pierzare este scos

prețul este infinit
e viața Lui Isus
Mielul Sfânt și răstignit
după cum Tatăl a spus

poezie de (10 iulie 2018, Cluj)
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

În Isus Hristos Mesia

În Isus Hristos Mesia noi de aici ne-am ancorat
Și Lui i-am predat ființa căci viață El ne-a dat
Lui i-aducem osanale și Numele-i preamărim
Căci ni-e Domn în veșnicie și pe El noi îl iubim
De păcat nelegiuire numai Isus ne-a spălat
Și în marea Lui iubire cu Duh Sfânt ne-a botezat
În Isus ni se oferă tot ce-i bun și e frumos
El ne e pe veci salvarea — Mirele cel glorios
În lumina mântuirii prin credință ne-a zidit
Să-i cântăm dar azi Ființa căci Domnul ne-a mântuit
În Isus Hristos Mesia ni s-a dat aici menirea
El e viața nostră vie ne e stânca și iubirea
Evanghelia Lui Sfântă ne e astăzi căpătâi
Și noi ne luptăm aici s-avem dragostea dintâi
Domnul este Dumnezeu și prin El noi biruim
Fii ai Tatălui cel Sfânt pentru veci de veci fim
Îl rugăm dar pe Mesia să ne fie-n veci salvare
Vrem prin El în veșnicie s-avem parte de-ndurare
În lumina mântuirii Isus dar să ne zidească
Și pe toți ce îl iubim Domnul să ne mântuiască
Glorie dar Lui Hristos slavă cinste și onoare
Căci doar El ne este stânca prin care avem salvare
29 octombrie 2021 mănăștur

poezie de autor necunoscut/anonim
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Mesia mi-e călăuză

Mesia e Domnul meu
El Isus Hristos Mesia
Îmi e Domn și Dumnezeu
Și-i cânt slava azi mereu
El îmi este bucuria

Mesia Isus Hristos
E Lumina mântuirii
Cuvântul venit dar jos
Prințul slavei glorios
Domnul Păcii și-al iubirii

Mesia e stânca mea
Un sprijin din veșnicie
Eu însumi pot vedea
Căci Isus este iubirea
Slăvit Numele îi fie

Doar Isus mi-e călăuză
El prin Duhul Lui cel Sfânt
Adevărul să-mi pătrunză
În dragoste m-ascunză
trăiesc al lui Cuvânt

În Hristos nădăjduiesc
Și în mila Lui cea sfântă
De aceea-i proslăvesc
Numele și i-l iubesc
Până-n ceruri sus la nuntă

În Isus mi-am ancorat
Și privirea și ființa
Căci prin El duhul curat
Îmi e acum neâncetat
Înflorindu-mi dar credința

Fie-i slavă și mărire
Lui Isus că-i Dumnezeu
El îmi dăruie iubire
ajung la mântuire
Căci El e — Mirele meu

poezie de (22 noiembrie 2022, Mănăștur)
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

În Hristos am fost aleși

În Hristos ne e ascunsă
Și viața și ființa
El e taina nepătrunsă
Și de oameni neștiută
Ce ne oferă azi credința

Prin credință ni s-a dat
Noi viața s-o primim
Printr-un suflet nou — curat
lucrăm neâncetat
Cuvântul să-l împlinim

Și-n Hristos am fost aleși
Domnului să-i fim vlăstare
De oameni dar nențeleși
Dar de Isus noi culeși
Ca să fim prin îndurare

Viața noastră-i oferim
Lui Isus Hristos Mesia
Pe El dar noi îl slăvim
A Lui pururea fim
Căci doar El ni-e veșnicia

Noi în El am fost ascunși
Prin jertfirea din Calvar
fim cu Duhul unși
Și doar Lui predați supuși
Trăind doar în sfântul har

Pentru noi nu este Lege
Lege pentrucă-i Hristos
Prin Isus dar se-nțelege
Sfințenia o să ne lege
Doar de El — victorios

Pentru Lege suntem morți
Însă vii în Dumnezeu
Ai vieții sfinte sorți
E Hristos pentru noi toți
Mirele din Empireu

Domnul ne-a plătit păcatul
A noastră nelegiuire
De acum drum nu este altul
Și privim spre tot înaltul
Trăind în neprihănire

Avem altă viață dar
Prin Isus Hristos Mesia
Și trăim prin al Său har
Viața nouă nu-n zadar
Căci Isus ni-e veșnicia

Noi prin El avem salvare
Nu prin Legea din Sinai
A Lui Isus îndurare
Ne e țintă și cărare
Prin Isus intrăm în Rai

În cetatea de lumină
Soarele unde-i Hristos
Cel Prea Înalt o să ne țină
trăim fără de vină
Prin Mirele glorios

Căci Isus așa ne-nvață
Eu cu Tatăl suntem una
Și dăm omului viață
Să fie curat la față
Părăsind pe veci minciuna

Și cu Tatăl voi veni
cinăm dar împreună
Cu cel ce se-nvrednici
Fiu al Tatălui de-a fi
Și oiță-n a Mea turmă

Căci Eu voi mărturisi
Tatălui pe toți aleșii
Eu dar îi voi mântui
Mie c-au vrut a-mi sluji
Ei fiind neânțeleșii

Omenirii răzvlătite
Ce n-a vrut Cuvântul Meu
Însă dragostea cuminte
În ei dar — a ars fierbinte
Mire să le fiu — și Dumnezeu
17-11-2020 mănăștur

poezie de autor necunoscut/anonim
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Lumina din Infinit

cinste slavă și mărire
Lui Isus Cel răstignit
care iată din iubire
pentru noi El a murit

pentru noi și-a dat viața
sus pe cruce la Calvar
și scuipată i-a fost fața
să ne dea viața-n dar

cinste slavă și onoare
îi aducem Lui Mesia
și-i cântăm cu-nflăcărare
căci ne oferă veșnicia

pentru noi Isus și-a dat
și viața și Ființa
când la moarte condamnat
i s-a dat atunci sentința

fără pată fără vină
El viața și-a trăit
a fost unica Lumină
ce nouă s-a dăruit

doar Isus cel acuzat
de preoți și farisei
a trăit fără păcat
printre oamenii cei răi

căci doar El era iubirea
al vieții Creator
ce-a trăit neprihănirea
chiar sub ochii tuturor

numai El a îndrăznit
susțină că-i Viața
Lumina din Infinit
ce străluce dimineața

n-a fost nimeni pe pământ
ca și El ca să susțină
că e Fiul Celui Sfânt
și trăiește fără vină

doar Isus Hristos Mesia
pe Tatăl ni l-a descris
căci El este bucuria
de-a intra în Paradis

Tatăl vrea ca omenirea
mântuirea s-o primească
și să guste fericirea
sus în Slava Lui cerească

și Hristos l-a înălțat
pe Tatăl dându-i onoare
Isus doar l-a lăudat
cinstind Numele Lui Mare

altul nimeni n-a vorbit
de Tatăl ca și Isus
nimenea nu l-a slăvit
ca și Fiul Lui supus

nici David nici Moise chiar
n-au vorbit de Dumnezeu
ca și Mielul din Calvar
căci El este Tatăl Său

doar Isus în mod real
pe Tatăl l-a cunoscut
când pe-al vieții veșnic val
ambii omul l-au făcut

din pământ și din lumină
și din apă și din vis
să trăiască fără vină
omul chiar în Paradis

Isus doar ne e menirea
și Iubirea din Cuvânt
prin El noi neprihănirea
o avem jos pe pământ

El pe brațe ne-a luat
când murise sus pe cruce
pentru al meu și-al tău păcat
în rai să ne poată duce

El păcatu-a ispășit
și pedeapsa ne-a iertat
când pe Golgot-a murit
și noi inima i-am dat

Tatăl Sfânt a hotărât
ispășirea și iertarea
omul iarăși mântuit
să trăiască îndurarea

glorie Lui Dumnezeu
slavă-i fie Lui Mesia
căci acum prin planul Său
ni se oferă mântuirea

mulțumesc o Tată Sfânt
mulțumesc Isus iubit
căci eu astăzi prin Cuvânt
sunt pe veci dar mântuit

poezie de (4 ianuarie 2019, Mănăștur)
Adăugat de anonimSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Începutul celor neprihăniți

Psalmul unu ne arată
Omul cel neprihănit
Are inima curată
Și lucrează fără pată
Domnul cum dar i-a vorbit

Ce începe-n viața lui
El duce la bun sfârșit
În suflarea harului
Se dăruie Domnului
Duhul Sfânt cum i-a vorbit

Bun e a lui început
Și viața lui la fel
Căci al Domnului sfânt scut
Îi e pavăză și avut
În Hristos — Emanuel

Omul cel neprihănit
Pe Hristos stăpân îl are
Căci el doar s-a dăruit
Mielului cel răstignit
Ce îipe veci salvare

Începutu-i e o floare
Căci se-mbracă în lumină
În viața trecătoare
Vede a Domnului lucrare
Mâna care o să-l țină

Oamenii neprihăniți
Meșter îl au pe Hristos
Și pe calea celor sfinți
Înfloresc a lor dorinți
În Mielul cel glorios

De aceea începutul
Lor e-o stea pe acest pământ
Căci îl au mereu pe Domnul
Cel ce a creat și omul
Și i-a dat a Lui Cuvânt

În viața de credință
Începutu-i diferit
Și prin har și-n biruință
Pentru a omului ființă
Domnul a fost răstignit

Cartea Sfântă ne arată
sunt începuturi bune
Și atâtea-s fără pată
În viața ce-a fost dată
Prin sfințenie și rugăciune

Astfel împăratul Saul
Început bun a avut
Când el l-a văzut pe Domnul
Mai presus de cum e omul
Și el iată s-a smerit

Așa mic el s-a văzut
Și pe Domnu așa mare
Și era necunoscut
Deși Domnul l-a văzut
Că trăia în ascultare

Însă iată că sfârșitul
I-a fost rău și nedorit
Căci n-a ascultat Cuvântul
Parc-a lui era pământul
Și Saul s-a prăpădit

privim spre Petru dar
Ucenicul Lui Hristos
El a fost mărgăritar
În al Domnului sfânt har
Căci din lume a fost scos

Petru dar cel credincios
A căzut și el amar
Dar pe Domnul lui Hristos
L-a iubit — și serios
Suferit-a pe Calvar

Și el Petru s-a întors
La credința sa dintâi
Că-l iubea mult pe Hristos
Domnul lui cel glorios
Ce i-a spus Petru rămâi

Rămâi Petru-n fața turmei
Tu dar să o păstorești
Implicat în greul gijei
-ntărești darul credinței
Căci apostol Petru ești

Și sfârșitul i-a fost bun
Pe brațele Lui Hristos
Al vieții sfinte drum
I-a fost soare și parfum
Pentru Mielul glorios

Fie-i slavă Lui Mesia
Pentru orice început
Căci El este veșnicia
Ce-și păstrează armonia
Uniform pân" la sfârșit
01 sept. 2019 Betania

poezie de autor necunoscut/anonim
Adăugat de anonimSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Sincer ca Isus

Sincer ca Isus

Prea sincer e Domnul Isus
Și e prea adevărat
Căci tot ce Hristos ne-a spus
Din Cuvântul Lui de sus
Tatăl Sfânt — totul i-a dat

Isus este curăția
Și de ea El ne-a vorbit
moștenim veșnicia
Trăind harul și iubirea
Lumină ne-a dăruit

Nu ne-a spus Domnul odată
Eu Lumina lumii sânt
De vrei viața ta curată
intri pe-a vieții poartă
Trăiește al Lui Cuvânt

Nimenea pe acest pământ
Așa sincer n-a vorbit
Despre Tatăl — de Cuvânt
Și ne-a spus ades — Eu sânt
Cel de Tatăl rânduit

Cât de buimăciți am fost
Să nu-l credem pe Isus
Pe Cel ce-a tăiat un rost
rămânem toți la post
S-ajungem în ceruri sus

El ne-a spus doar Adevărul
Cu Viața împletit
Ne-a descoperit misterul
Și ne e și acum țelul
De Tatăl doar rânduit

Numai El e legătura
Dintre Tatăl și omenire
El a împlinit Scriptura
Și ne schimbă azi făptura
Și prin har și prin iubire

Numai El — Hristos Mesia
Ne-a vorbit de Dumnezeu
Și ne-a spus veșnicia
Ne-o ofer㠗 bucuria
Noi fim poporul Său

Prea sincer și-n modestie
Domnul Isus ne-a vorbit
De Tatăl de veșncie
Și de-a Lui Împărăție
Ce nu are dar sfârșit

El ne-a spus că Dumnezeu
Ne iubește chiar pe toți
Și ne vrea popor al Său
fugim de tot ce-i rău
fim — înviați din morți

Nimeni altul n-a vorbit
Ca Isus Mântuitorul
Viață ce ne-a dăruit
Pe Golgota răstignit
Să ne înplinească dorul

Numai El e izbăvirea
De păcate — fărdelegi
El e Viața și iubirea
De-asemeni — neprihănirea
Viața sfântă de-o-nțelegi

În Hristos doar se găsește
Adevărul — sfințenia
El la sânu-i ne primește
De ascultăm — ne mântuiește
Și ne oferă veșnicia
06-01-2022 Mănăștur

poezie de
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Hristos din Nazaret

Ca Isus Hristos Mesia
N-a fost nimeni pe pământ
El ne este bucuria
Al vieții Viu Cuvânt

Ca Hristos din Nazaret
Nimenea nu a mai fost
Al Vieții Sfânt Profet
Ne-a dat viață ne-a dat rost

Ca Isus Pâinea Vieții
Nimenea n-a mai vorbit
Sfătuind mereu drumeții
Cum Tatăl a poruncit

Precum Isus și Mesia
Nimenea nu a trăit
Punând omu-n sfințenia
Și la locul rânduit

N-a fost nimeni pe pământ
Aici viața s-o descrie
Ca al Vieții Sfânt Cuvânt
Venit chiar din veșnicie

Nimenea nu a vorbit
Despre Tatăl — de credință
Ca Isus cel răstignit
Ce dă aicea biruință

Numai El ni-e adăpost
Stâncă tare în furtună
Elvieții nostre rost
Și la Sine ne adună

Ca Isus din Galileea
Nimenea n-a vindecat
Numai El e astăzi cheia
Și salvarea de păcat

Căci Isus doar ne oferă
Iertare și biruință
A vieții sfinte sferă
Și iertarea prin credință

De Tatăl cel Prea Înalt
Numai Isus a fost uns
Și viață El ne-a dat
Într-un chip viu și ascuns

Doar Isus e Adevărul
Și Viața pe pământ
El deține-n veci misterul
Și viața prin Cuvânt

În lumina mântuirii
Numai El și azi ne-mbracă
El e soarele iubirii
Și de fire viața seacă

Numai El ne ocrotește
Ca o stâncă-n Israel
Viața El ne-o dăruiește
Al vieții sfinte țel

Nimeni nu ne-ntinde mâna
Ca Isus cel răstrignit
Ne sprijină-ntodeauna
În harul Lui înmiit


În Hristos doar ni s-a dat
Tot ce-i bun frumos și sfânt
Adevărul cel curat
Și al vieții vii Cuvânt

Numai El este lumina
Viața sfântă-n veșnicie
Ce ne-ndrumă-ntodeauna
Un izvor sfânt să ne fie

Numai El ne e menire
Ușa vieții și Păstorul
El ne-mbracă-n fericire
Și ne ia în mână dorul

Doar Hristos azi ne arată
Și lumina și-ndurarea
Viața sfântă fără pată
Să avem cu toți salvarea

Nu-i lumină nu-i viață
Fără Isus pe pământ
Numai El și azi ne-nvață
Al vieții sfânt Cuvânt

El e Ușa și menirea
Omului de pe pământ
Și prin El găsim iubirea
De la Tatăl nostru Sfânt

Căci Isus e Creatorul
Al luminii și-al vieții
El ne stâmpără azi dorul
Din grădina dimineții


Munții marea și chiar mersul
Numai El le-a întocmit
Și în palme Universul
El numai l-a potrivit

Și toate au fost create
Prin Isus — Cuvântul viu
Sus pe boltă așezate
Că-s al Lui eu azi să știu

Chiar și vântului i-a dat
Legi și norme-n conduită
Și-nspre noi s-a aplecat
S-avem viața azi sfințită

În Isus azi ni se cere
Sfințenia biruința
El fiindu-ne avere
Noi moștenim credința

Domnu-i totul pentru noi
Sfințenie și viață
El ne scapă din nevoi
Și-nspre Sine ne înalță

Glorie în veci să-i fie
Lui Isus ce ne-a creat
Să-i cântăm în veșnicie
Fie pururi lăudat
18 mai 2018 cluj

poezie de
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Legea și Viața veșnică

Domnul Isus ne-nvățat cum viața s-o trăim
Fii ai Tatălui din ceruri noi astăzi cu toți fim
Și ne-a dat ca Îndreptar Evanghelia cea Sfântă
putem intra o dată chiar în ceruri sus la nuntă
Prin Cuvântul Lui cel viu Domnul Isus ne-a-nvățat
trăim neprihănirea să avem un duh curat
El ne-a spus că prin credință viața nouă o primim
Fii ai Tatălui din ceruri prin El doar aici să fim

Cine-n Mine se încrede Viața veșnică o are
Eu îi sunt dar pe vecie și viață și salvare
Prin credința în Hristos noi primim făgăduința
Nu prin Legea din Sinai avem aici biruința
Nu prin Legea ce s-a dat lui Israel în pustie
Ci prin harul vieții noi vom intra în veșnicie
Căci Pavel așa ne spune eu sunt mort față de Lege
Și trăiesc pentru Hristos viața sfântă se-nțelege
Căci porunca din Sinai până la Ioan a fost

De atunci credința sfântă pentru noi dar are rost
Nici Avraam n-a avut Lege ci-a trăit doar prin credință
Și-a fost gata ucidă a fiului lui ființă
Dar Dumnezeu l-a oprit și i-a spus că a văzut
Cât de tare dar în Sine Avraam s-a încrezut
Credința neprihănire Dumnezeu i-a scocotit
Și Avraam în sfințenie a fost iată mântuit
Nu prin Legea din Sinai ce-a fost dată mai târziu
Ci doar prin credința sfântă în Dumnezeu Sfânt și viu
Tot așa și noi acum prin credință avem viață
Prin credința în Hristos Duhul Sfânt azi ne înalță
Legea și porunca a fost până a venit credința
Iar de atunci încoace pentru noi doar Hristos e biruința

Prin credința în Hristos primim dar neprihănirea
Nu prin Lege nu prin fapte ni sedar mântuirea
Însă după ce-am primit viața de Hristos toți ascultăm
Și ființa noastră-ntreagă pe vecie Lui i-o dăm
Trăind dar viața sfântă fără umbră de păcat
Evanghelia cea Sfântă cum pe noi ne-a învățat
Iar când totuși se întâmplă în greșeli să mai cădem
Domnului Isus chiar totul în rugă noi îi spunem
Și îi cerem dar iertare ființa noastră să o spele
Căci avem viața sfântă cu toți astăzi în vedere
În lumina mântuirii pentru veci noi vrem fim
Dându-i cinste și oanoare Mirelui ce îl iubim
11-02-2020 mănăștur

poezie de autor necunoscut/anonim
Adăugat de anonimSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Evanghelia-i salvarea

Evanghelia-i lumina
nouă care ni s-a dat
trăim întotdeauna
toți cu sufletul curat

Evanghelia-i viața
care azi ni se oferă
luminată s-avem fața
trăind astfel noua eră

nu-i lumină nicăieri
ca Ea azi să lumineze
să ne scape de plăceri
și în rai să ne așeze

Domnul doar este Cuvântul
El Isus Hristos Mesia
ce ne oferă Legământul
intrăm în veșnicia

unde nu mai e hotar
și nici timp și noapte nu-i
ci al Domnului sfânt har
dăruit este oricui

celui care împlinește
voia Tatălui Cel Sfânt
și ființa-și dăruiește
Domnului azi prin Cuvânt

Evanghelia-i destinul
omului de pe pământ
prin Isus Hristos azi Domnul
și credința în Cuvânt

Evanghelia iubirii
nouă ni s-a dăruit
ca pe drumul mântuirii
să mergem pân' la sfârșit

ni s-a dat lumina sfântă
prin Isus Hristos Mesia
intrăm cu toți la nuntă
moștenind dar veșnicia

cine dar azi se încrede
în Hristos are viață
moștenirea nu și-o pierde
raiul sfânt doar îl înalță

prin Isus doar ni s-a dat
și iubirea și credința
s-avem sufletul curat
Lui să-i dăm pe veci ființa

numai El ne izbăvește
de păcatul cel amar
sufletul ni-l curățește
prin sânge de pe Calvar

în Hristos doar ni s-a dat
tot ce-i bun și e-n lumină
fie Domnul lăudat
căci suntem fără de vină

Isus ne-a răscumpărat
și ne-a dat a Lui iertare
pe-a Lui brațe ne-a luat
să avem pe veci salvare

Evanghelia-i viața
care azi ni se oferă
pururea curată fața
s-o avem în noua eră

nu-i nimic mai de valoare
ca Ea azi pe acest pământ
Ea e singura salvare
e-al vieții vii Cuvânt

Adevărul e lumina
și Ea-i Adevărul Sfânt
ce ne-nvață-ntodeauna
sfinți să fim pe acest pământ

din lumină în lumină
ni se cere pășim
înspre patria Divină
ochii să ni-i ațintim

prin Isus Hristos Mesia
ieșim biruitori
s-avem raiul veșnicia
numai Lui să-i fim datori

prin Isus și pentru El
să ne fie aici umblarea
harul Lui Emanuel
să-l trăim și îndurarea

Evanghelia-i iubirea
oferită pentru noi
trăim neprihănirea
de lumea acesta goi

goi de fire — goi de lume
însă plini azi de Hristos
de-a vieții-nțelepciune
ce ne este de folos

Evanghelia-i salvarea
noastră azi a omenirii
harul sfânt și îndurarea
de pe căile pieirii

prin Ea doar avem credința
oferită de Hristos
și asemeni biruința
tot prin Mielul glorios

Evanghelia-i Cuvântul
ce ne leagă pe vecie
noi să moștenim pământul
Hristos Mire să ne fie

glorie dar Lui Mesia
slavă Celui Prea Înalt
ce-a creat și veșnicia
și-n noi sufletul curat

cinste slavă și onoare
Tatălui cel veșnic Sfânt
ce ne oferă azi salvare
numai prin al Lui Cuvânt

numai prin Hristos Mesia
și prin jertfa din Calvar
ce ne oferă veșnicia
viața veșnică în dar

poezie de (9 august 2018, Mănăștur)
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Hristos-- al nostru Soare

Domnul Isus ne-a trimis
Evanghelia să o vestim
intrăm în Paradis
Împlinind tot ce e scris
Fii ai Tatălui fim

Domnul Isus ne-nvățat
Evanghelia Divină
S-avem sufletul curat
Spălat de orice păcat
Însuși noi să fim lumină

Apostolii pe Isus
L-au vestit odinioară
Căci Domnului s-au supus
Și-Evanghelia au dus
Omenirii — să nu piară

Ei drept centru l-au avut
Pe Isus Hristos Mesia
Cel ce toate le-a făcut
Din adânc necunoscut
Inclusiv și veșnicia

Centrul vieții lor a fost
Hristos Mirele cel Sfânt
Și-au făcut din Domnu-n rost
Cu toți rămânând la post
Cât au fost pe acest pământ

Evenghelia ne-nvață
Și nu Vechiul Testament
Căci Hristos neviață
Și spre ceruri ne înalță
A Lui să fim permanent

Până la Ioan doar a ținut
Legea Sfântă ce s-a dat
De-atunci Isus ni-e avut
Ne e stâncă ne e scut
Mielul Sfânt la moarte dat

Noi prin jertfa Lui Isus
Suntem astăzi ce suntem
Și al Legii vechi apus
Îl vedem — căci Ea s-a dus
Căci pe Isus îl urmăm

Viața noastră e Hristos
Și nu Legea din Sinai
Și vrem trăim frumos
Căci din lume El ne-a scos
Toți ca să intrăm în Rai

Evanghelia ne-nvață
Pe Hristos să îl iubim
Căci spre Tatăl ne înalță
Și în veci neviață
Ai Lui dar — pe veci fim

De ce oare ne uităm
Înspre sfinții din vechime
Când pe apostoli îi avem
Stele sfinte să-i urmăm
Căci Mirele iată vine


Gata-i trâmbița sune
Îm poporul Celui Sfânt
Ca aleșii să se adune
Și să lase acestă lume
Sus pe nori după Cuvânt

Dar nouă ni se vorbește
Azi de sfinții din vechime
Nu că Mirele sosește
Și-ai Lui să fim ne dorește
Numai — numai pentru Sine

De David de Moise de Ilie
Ni se predică în adunare
Nu de Cel ce stă să vie
Să ne ia în veșnicie
După sfânta-i îndurare

Iată Mirele revine
Ca să-și ia a Lui mireasă
Nu strigă o iată nime"
Pentru mine pentru tine
Să ne ducă-n cer acasă

Evenghelia-i lăsată
Pentru Vechiul Testament
Parcă nu Ea ne e dată
Prin Ea inima curată
Să ne fie permanent

Parcă-i mai strălucitoare
Azi lumina din vechime
Nu Hristos veșnicul soare
Ce ne este aici cărare
Murind iată pentru mine

Nu Hristos este Lumina
Și nu este El Viața
De ce dar rămâne-ntruna
Mai pe urm㠗 mai în urma
Celor ce nu-ți dau viață

Când Hristos ar trebui
Țintă veșnic să ne fie
Căci El poate izbăvi
Și pe noi a ne sfinți
pășim în veșnicie

Hristos este Dumnezeu
El e-al nostru Creator
Ce ne-nvață aici mereu
Noi să-i fim poporul Său
Căci El ni-e Mântuitor

El cu Tatăl ne-a creat
Și a pus lumina-n noi
Să-i cântăm neâncetat
Toți cu sufletul curat
Până-n ziua de apoi
25-10-2022 Mănăștur

poezie de
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Arta și știința

În artă e o lumină
Ce ființa îți strivește
Și te urcă-n mai deplină
Cunoștință ce-ți tot crește

Și te-mbracă-n noi idei
Pe cărări a-nțlepciunii
Ca iubirea să o iei
Nu din colțurile lumii

Căci pe culmi ea te ridică
Arta— pe un vârf de munte
Și-n străfund ea îți aplică
Alte legi— mintea s-asculte

De vrei pătrunzi știința
Și adevărul artei grele
Trebuie să ai credința
S-alergi astăzi printre stele

Arta vie— ea-i destinul
Ce trebuie să-l alegi
Tu să vezi în tine omul
Viața ca s-o înțelegi

Căci e cinva mai sus
Ce viață a pus în artă
Creatorul Sfânt Isus
Ce-ți vrea inima curată

El e arta și stiința
Ce în om a pus viață
Ne-a umplut cu cunoștința
Ce-nspre Sine ne înalță

Cel mai minunat artist
Dintre câți azi ni s-au dat
Pururea este doar Christ
Adevărul— Cel curat

Oamenii de pe pământ
Au creat— o artă moartă
După chipul Celui Sfânt
Împânzind planeta toată

Dar Isus Hristos Mesia
A creat o artă vie
Și ne oferă veșnicia
Celui ce vrea să îl știe

Arta Lui e— omenirea
Tot ce mișcă pe pământ
Și puterea Lui este iubirea
a Celui Prea Înalt Cuvânt

Noi de mâna Lui divină
Pe pământ am fost creați
fim zâmbet și lumină
trăim ca niște frați

Noi întreaga omenire
O vrem astăzi fericită
Dar ea de neprihănire
Fuge chiar și ostenită

Singura lumină sfântă
E Lumina lumii— El Hristos
A Lui dragoste ne-ncântă
trăim aici frumos


Pe vrășmași să îi iubim
Nu să le curmăm viața
Să îi smulgem de la chin
Mângăindu-le azi fața

Doar Hristos ne-a învățat
fim buni miloși curați
Pe vrășmașu încruntat
Să-l primim ca printre frați

Și lumina vieții sfinte
Pe cale să-i oferim
Să ne aducem dar aminte
Ca Hristos noi să iubim

poezie de (29 decembrie 2017, Cluj)
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Floarea lacrimilor

N-am găsit nici-o ființă
Nici în cer nici pe pământ
Să-i dau viața prin credință
Decât Fiul Celui Sfânt

Domnul este Dumnezeu
El Isus Hristos Mesia
Ce mă ia pe brațul Său
Și-mi e pacea — bucuria

N-am găsit nici-o făptură
Pe acest pământ străin
A cărui învățătură
Să ne abată de la chin

Omul gingaș să-l salveze
Curățindu-l de păcat
Și în rai să îl așeze
Cu chipul imaculat

Nimenea de pe pământ
Nu a fost și nu e-n stare
Cuvântul Acelui Sfânt
Să îl pună-n aplicare

Fără pată în lumină
Să fie ca un izvor
Cu vorbirea fără vină
Pentru omul muritor

Caut un om să stea în spărtură
Dar omul vai — nu-i nicăieri
Ca să trăiască Sfânta Scriptură
Viu în lumin㠗 nu în păreri

Caut un om dar nimenea nu-i
Sfințenia — el s-o păstreze
Imaculat — în fața Domnului
Cu drag el să se așeze

Dar nimeni nu-i nimeni n-a fost
Curat sfânt și fără vină
rămâie crin la post
Îmbrăcat doar în lumină

Și astfel a trebuit
Domnul Vieții coboare
Singurul neprihănit
Și războinic de sub soare

Domnul Vieții — El Lumina
Și Adevăru absolut
Cel ce dăruie cununa
Celui sfânt neprihănit

Fiul Celui Prea Înalt
Creatorul plin de slavă
El viața Lui și-a dat
Pentru ființa omului — bolnavă

Dezbrăcat de-a Lui mărire
Și de gloria cerească
Străpuns de-a noastră iubire
I-a fost dat jos pășească

Să ne-nvețe ce-i iubirea
Ce-i Lumina și Cuvântul
Ca trăind neprihănirea
Noi părăsim pământul


A Lui Sfântă-nvățătură
De aici totu-a dărâmat
Nefiind o umplutură
Ci Cuvântu — adevărat

Cuvântul Cel din vecie
Al Celui Sfânt —și Prea Înalt
Veșnic ce e Pâinea Vie
Și viața ce s-a dat

Cu ochii — cum o vedem
Și cum e în veșnicie
Doar de El să ascultăm
A Lui goria să fie

Toți au fost hoți și tâlhari
Înainte ce-au venit
Numai Domnul celor mari
Și al tuturor — ne-a oferit

Și iubirea și credința
Tatălui de-a se arăta
Curată păstrând ființa
Și-mplinind doar voia Sa

Cât de scump ne ești Isuse
Al Lui Dumnezeu Sfânt Fiu
Floarea lacrimilor scurse
Pe acest pământ pustiu

Tu ești lacrima iubirii
Pentru omul muritor
Ființa — desăvârșirii
Al vieții sfânt izvor


Numai Tu și azi ne scalzi
Și-n lumină și-n cântare
Și de dorul nost"Tu arzi
Să ne vezi cântând onoare

Să ne vezi în palma Ta
Plini Isus de-a Ta iubire
Împlinind făgăduința
Însă în nepihănire

Doar Isus ne e destinul
Și viața și menirea
Ne e Calea ne e drumul
Dacă vrem desăvârșirea

poezie de (25 martie 2018, Betania Cluj)
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

El domină Universul

A murit Învățătorul sus pe cruce atârnat
Și mormântul l-a primit de la omul cel bogat
Împlinindu-se cuvântul spus de vremuri prin Isaia
Ce-a văzut de mult în urmă moartea Domnului— văpaia
Sferințelor cumplite prin care Isus va trece
Până trupul Lui ucis va vedea țărâna rece
Iosif din Arimateea ucenic dar pe ascuns
I-a fost Domnului în viață ascultându-l pe Isus
El i-a oferit mormântul în care l-a așezat
Pe Cel mort — ucis pe cruce — al vieții împărat

Iar sabatul înfășoară tot ce este-n Israel
Trupul Domnului rămâne în mormânt dar singurel
Sărbătoarea azi pulsează și pe lamele de vânt
Se naște o întrebare căci al vieții Sfânt Cuvânt
A trecut din astă viață împlinind deplin Scriptura
Și acum fără de suflare în mormânt îi e Făptura

Cine dar l-a dat la moarte și cine l-a osândit
Numai bine în viață când Isus a-nfăptuit
Pe cei prinși de duhuri rele pe atâți i-a dezlegat
Și-o viață nouă viață sfântă la atâția El le-a dat


Pe cei prinși de atâtea boli crude și înverșunate
Isus i-a scăpat de ele și le-a dat iar sănătate
Celor orbi le-a dat vedere muților le-a dat cuvânt
Pe leproși i-a curățat — i-a salvat cu-a Lui Cuvânt
Orice boală și durere El Isus a vindecat
Iar pe cei săraci în brațe Domnul Însuși i-a luat
Numai bine orișiunde Hristos Domnu-a-nfăptuit
De ce oare dar atunci a fost iată răstignit
Când atâtea mii de oameni în pustie-a săturat
Pâine pește din belșug l-atîți Domnu atunci le-a dat
Și-a făcut doar numai bine pentru atâția din popor
De ce oare condamnat a fost iată de sobor

Unii dintre ei au spus li-e frică de romani
Din a Lui Isus pricină s-or preface în dușmani
Și-or veni ca să distrugă țara-ntreagă chiar și neamul
Asta este o acuză pentru care l-au ucis pe Domnul
Dar ce-a spus Hristos Mesia totul iată s-a împlinit
Israel atâta vreme în lume-a fost izgonit
Și aproape două mii de ani Israel a fost exclus
Din a lui patrie sfântă după cum Domnu a spus
Căci Isus este în toate Creator și Domn al vieții
El domnină Universul dar și zorii dimineții
Mâna Lui ne-a plămădit din țărână cu iubire
Cu Tatăl Lui Cel Prea Sfânt ca noi în neprihănire
trăim în ascultare viața noastră pe pământ
Căci am fost iubiți în toate de al Tatălui Cuvânt

A murit Isus pe cruce plătind vina omenirii
Ca să fim salvați pe veci smulși din apele pieirii
Hristos ne este salvare pe El de îl ascultăm
Evenghelia cea Sfântă Îndreptar de o avem
Căci un singur Nume este mântuirea s-o primim
E Isus Hristos Mesia frații Lui pe veci fim

De ne-ncredem dar în El și doar El ne este țintă
Vom intra odată-n cer — cu Isus la a Sa nuntă

poezie de (7 aprilie 2018, Cluj)
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Ca Isus din Nazaret

Nu pe-a mea înțelepciune
Eu viața îmi zidesc
Ci pe-a Lui Isus Sfânt Nume
Lui ființa-i dăruiesc

Prin credința în Hristos
Îmi zidesc mereu ființa
Și eu umblu aici jos
Trăind viața și credința

Numai El este lumina
Care ni s-a dăruit
Să ne fie-ntodeauna
Comoară și mărgărit

Nu-i nimeni în Univers
Ca Isus din Nazaret
El de Tatăl cel ales
Să ne dea la viață drept

Numai El e îndurarea
Viața fără de hotar
El e Ușa și salvarea
Fericirea dată-n dar

Doar Isus e Adevărul
Stânca vie a mântuirii
El în viață ne e țelul
Domnul vieții și-al iubirii

Numai El și azi ne ține
Curați sfinți și fără pată
trăim cum se cuvine
Fii ai veșnicului Tată

Nu pe-a mea înțelepciune
Mă reazim pe acest pământ
Nici pe vr-un lucru din lume
Ci pe-al vieții Sfânt Cuvânt

În Hristos eu mă încred
El îmi este Domn și Mire
De aceea nu mă pierd
Căci Isus este iubire

Mâna Lui doar mă conduce
Și viața îmi oferă
Chiar prin jertfa de pe cruce
trăiesc o nouă eră

Căci Hristos îmi e comoară
Aici cât eu mai pășesc
El la ape coboară
Numele să i-l cinstesc

Nimeni nu mă înțelege
Și nu-mi face viața vis
De sine ca să mă lege
Ca să intru-n Paradis

Doar Isus Hristos Mesia
El mă leagă și mă ține
îmi fie bucuria
Și viața care vine

Nu e nimeni nici n-a fost
Altu pe acest pământ
Să fie omului rost
Să-i dea viață-n cerul sfânt


Nimenea n-are putere
Decât Mesia — Hristos
Să ne ducă-n alte sfere
Sus în cerul glorios

Doar Hristos este viața
Harul sfânt al vieții noi
El ne spală dimineața
Și prin rouă și prin ploi

Unde-i Isus e lumină
Dar Hristos unde lipsește
Plini sunt oamenii de vină
Căci nimic nu-i curățește

Prin Isus suntem spălați
De păcat — nelegiuire
Doar prin El suntem curați
Și-avem pace — mântuire

Numai El ne-ntinde mâna
Martorul cel Credincios
Ne dă harul și lumina
Domnul Vieții — El Hristos

El ne ține și ne leagă
Numai de a Sa Ființă
trăim viața-ntreagă
Prin iubire și credință

Nu mai e nimeni sub soare
Să ne ajute ca Hristos
Toți în Numele Lui mare
trăim aici frumos


Doar Hristos ne e menirea
Harul sfânt al vieții noi
Ce ne dă nepriănirea
Și-a vieții sfinte ploi

Numai El ne înțelege
fim sare și lumină
El viața ne-o alege
Ca pe palme să ne țină

În Isus și pentru El
Viața nostră o trăim
Pe-al vieții veșnic Miel
Pururea noi îl cinstim

Evanghelia Lui vie
Ne este doar Îndreptar
Și cu ochii-n veșnicie
Ne zidim prin al Lui har

Căci Isus e îndurarea
Și lumina mântuirii
Numai El este salvarea
Din prinsoarea crud-a firii

Tatăl Sfânt doar ni l-a dat
Ca Domn și Mântuitor
Fie-n veci glorificat
Al nostru veșnic Păstor

Fie-i slavă și mărire
Tatălui din veșnicie
Căci în marea Lui iubire
Ne dă viața veșnic vie

Glorie dar Lui Mesia
Cântă-i Mirelui cel Sfânt
El ne este bucuria
Al Lui Dumnezeu Cuvânt

Slavă cinste și onoare
Tatălui și Lui Hristos
C-am primit și noi salvare
S-avem cerul glorios

Și cu Domnu vom trăi
Pe pământ și-n veșnicie
Noi copii doar îi vom fi
Cinstea salva — a Lui fie

Să-i aducem dar mărire
Celui Sfânt și Prea Înalt
Căci în marea Lui iubire
Chiar pe Fiul Lui ne-a dat

Laudă dar Lui Mesia
Cu toți azi să îi cântăm
Căci ne oferă-mpărăția
Haideți ființele să-i dăm

poezie de (19 mai 2018, Cluj)
Adăugat de Ioan Daniel BălanSemnalează o problemă/completareCitate similare
Comentează! | Votează! | Copiază!

Distribuie

Căutare

Căutări recente | Top căutări | Info

Fani pe Facebook